Groningen 30 Juli 2018 

De Groningse oor patiënt Sven die een traject bij de levenseinde kliniek heeft lopen,  is sinds vandaag een inzamelingsactie gestart voor zijn vervolgbehandeling.

Begin dit jaar haalde Sven  het nieuws toen hij in zijn auto 10.000 km naar de Eliava kliniek in Georgië reed, voor zijn laatste redmiddel, een behandeling met  bacteriofagen, voor een oorontsteking die zijn leven lam legt.  De behandeling werd mogelijk gemaakt door publieke giften. Aanvankelijk leek de behandeling aan te slaan, maar inmiddels  is gebleken dat er een specifieke Bacteriofaag voor de bacteriële infectie moet worden gevonden ,  aldus de  doktoren. De voorlopige prognose van de kosten 1800 euro. (minus aftrek doneer actie) Sven hoopt het bedrag op te halen met z’n 2e inzamelingsactie. De zorgverzekeraar de Friesland heeft ondertussen in een reactie laten weten, niet te willen betalen voor de vervolgbehandeling, ondanks er in het reguliere aanbod ook geen oplossingen zijn. Sven heeft voor de 2e maal een coulance verzoek ingediend bij de directie, maar de uitkomst is voorspelbaar.  De inzamelingsactie verloopt voorspoedig aldus Sven, het eerste door hem zelf gestorte  tientje is al binnen.

 

 

 

 

0Shares