Russische praktijken

Afgelopen zomer  heb ik zohaast constant last gehad  van  oorontstekingen, dikke klodders bruine snot kwamen uit m’n oor en ik was  vaak  duizelig.  14 dagen geleden had ik een opleving.  Deze opleving hebt prùzies een week geduurd, een beetje kort om daarop te moeten teren..  Maar goed das blijkbaar alles wat vader God te bieden heeft, ik vind z’n aanbod magertjes , as ik zo vrij mag wezù.  Enkele maanden geleden heb ik een nieuwe kuur fagen besteld die ik deels kon bekostigen met uw donaties,  helaas traden er na de betaling logistieke problemen op.  Eerdere toezeggingen dat de Fagen zouden worden bezorgt in België berusten plots op een misverstand.  En in eens moest ik zelf maar een buitenlands adres bedenken waar de fagen naar toe moesten worden gestuurd. Dit is is niet het eerste voorvalletje met de kliniek en diens contact personen keer op keer worden toezeggingen gedaan die later ontkent worden of niet worden nagekomen.  Niet bepaald mensen van hun woord.

En nu?  Ik heb nog telkens geen concrete  toezeggingen wanneer en of de fagen überhaupt komen.  Het enige wat men zegt . we zullen ons beste doen.

Doodemans kliniek

Inmiddels ben ik door de voorrondes heen van de Doode mans kliniek ik sta op de wachtlijst voor gesprekken.  Daarvoor moest ik eerst naar een lokale spiegiejatur en me aanmelden bij stichting MEE en het expertise centrum  CCE. Daar is veel tijd in gaan zitten, ze hadden ook geen oplossing voor mijn probleem.

 

 

 

 

 

0Shares

Bedankt voor uw Donaties

 

(tekening uit de VK. Schrijver Haro Kraak)

Beste menschen (m,v) naar aanleiding van een reconstructie van mijn reisverslag welke de Volkskrant onlangs publiceerde,   heb ik veel donaties gekregen. Het is nog niet genoeg voor mijn vervolgbehandeling maar het scheelt enorm. De situatie verslechterd momenteel per dag, ik ben de laatste weken erg duizelig een kleine auto rit is vaak al lastig, ik wil van alles doen maar ik kom tot niks.

Ondertussen dendert het treintje naar de doodemans kliniek gestaag verder.  Ik ben door de voorrondes heen. Ik heb wat op onthoud gehad omdat de doodemans kliniek vond dat ik moest worden gescreend door een Spiegiejatur en een handje vol andere deskundigen. De uitkomst is dat ik op medisch gebied ben uitbehandeld. Ik hoop nog stiekem dat de nieuwe bacteriofagen aanslaan.

Ik heb van Meneer Kanis  (die ik niet kende) een tegengeluid masjiene kado gekregen, ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om hem te testen,  Ik wil Jaap enorm bedanken!.

 

 

0Shares

Vervolg behandeling nodig voor Oor patiënt Sven

Groningen 30 Juli 2018 

De Groningse oor patiënt Sven die een traject bij de levenseinde kliniek heeft lopen,  is sinds vandaag een inzamelingsactie gestart voor zijn vervolgbehandeling.

Begin dit jaar haalde Sven  het nieuws toen hij in zijn auto 10.000 km naar de Eliava kliniek in Georgië reed, voor zijn laatste redmiddel, een behandeling met  bacteriofagen, voor een oorontsteking die zijn leven lam legt.  De behandeling werd mogelijk gemaakt door publieke giften. Aanvankelijk leek de behandeling aan te slaan, maar inmiddels  is gebleken dat er een specifieke Bacteriofaag voor de bacteriële infectie moet worden gevonden ,  aldus de  doktoren. De voorlopige prognose van de kosten 1800 euro. (minus aftrek doneer actie) Sven hoopt het bedrag op te halen met z’n 2e inzamelingsactie. De zorgverzekeraar de Friesland heeft ondertussen in een reactie laten weten, niet te willen betalen voor de vervolgbehandeling, ondanks er in het reguliere aanbod ook geen oplossingen zijn. Sven heeft voor de 2e maal een coulance verzoek ingediend bij de directie, maar de uitkomst is voorspelbaar.  De inzamelingsactie verloopt voorspoedig aldus Sven, het eerste door hem zelf gestorte  tientje is al binnen.

 

 

 

 

0Shares

Levenseinde klùniek

Ach,  ik prakkiseer zoo vreeslijk zwaar, en daar is het zwakke gestel niet tegen bestand,   als ik er over nadenk dat de Doodemansprocedure nog jaren kan aanhouden….  Er is haast géén doorkomen aan, maar het is beter dan levenslang,  misschien kan de ster der hoop, die  ginds aan de verre horizon als een schemerlampje glinstert, mij zoveel steun en kracht geven, dat het mij verder lukt, het zwaar geteisterde  levensscheepje nog door de grote oceaan van ellende heen te loodsen, naar de veilige haven.  Nu, wij zullen zien,  morgen  heb ik een gesprek in Den Haag bij een zenuwarts van de Doodemans klùniek.  Ik graai meestal naast de prijzen, maar de inzet is uiteraard wel dat er een einde komt aan deze lijdensweg

Sven,

0Shares

Uitreis verbod

Waarde vrinden & huisgenoten

Ik ben er even een aantal dagen tussen uit geweest en heb wat visitùs afgelegd, dat resulteerde er onder andere in dat ik met de  voltallige directie van stichting schreeuw om leven  heb geluncht,  Alex en zijn team hebben me flink bijgestaan in de helpsvenactie, en daar wilde ik hunnie voor bùdanken.

Abortus

Enfin,  het was een  aangename ontmoeting en Bud de hond mocht ook mee naar binnen in de directiekamer. Enorme warme mensen heeft Alex om zich heen. We spraken met elkaar over de waarde van het leven, en hoe moeilijk het soms is om God te betrekken bij je  keuze’s . Want wanneer is nou iets jouw keuze en wanneer wordt het Gods keuze vroeg ik Alex geïnteresseerd .  Uiteraard kreeg  ik nog de ‘mascotte’ mee, het  geaborteerde kindje van 10 weken oud. Ik moet zeggen dat als zoiets tastbaar in  je handpalm ligt  en je laat je gedachten er over varen, dan is zo iets vreeslijk. Het heeft mijn opvatting over Abortus  doen veranderen.   Want een kind kan nog zo ongewenst zijn, misschien wilde het zelf wel leve? Het zelfbeschikkingsrecht moet altijd bij het kind liggen,  bedenk ik me nou.

Bud de hond heeft trouwens niet zoveel op met het kerkvòlk,  ondanks hij ook een kréaatsie is van de hemelse vader  tilt  hij regùlmatig  zijn poot op tegen menig kerkgevùl , en net toen Alex zijn gebed wilde starten volgde er een blafconcert van Bud de hond.

voor hulpvragen rondom abortus  https://www.erishulp.nl/

Woensdagavond had ik nog een ongeplènt diner met een schone dame,  we begaven ons naar  een ‘all joe ken eat’ restaurant, maar voor de gelegenheid waren er naast de reguliere bezoekers  ook nog 500 chinezen  (m,v)  in verband met een groot feest.  We kwamen in een mégá groot kákùlhok terecht, ik werd totaal overprikkeld en wilde gillend weg lopen, maarjà  dat kon niet want we hadden vooraf  betaald.  Ik werkte snel 2 overgeladen borden eten naar binnen zonder maar iets te proeven .  Tussen het eten door deed ik beide vingers in m’n oren. Ik werd totaal gedesoriënteerd van het lawaai, en kreeg  last van een onbeschrijfelijke angst.

Vind je het niet interessant wat ik allùmaal vertel,  vroeg de dame waarmee ik uit eten was enigszins ontstemd .  Nà  dacht ik,  ik mot toch maar eens uitleggen hoe mijn ongelukkige geest functioneert. Na veel tamtam en overleg met de dame, sjouwde  ik uiteindelijk  de tafel en alle entourage vanuit het restaurant  naar de gang en ging daar samen met haar zitten ,  moet dit nou persé vroeg de dame geïrriteerd, we zitten vlak naast de wc, ik ruik de drollen vanaf hier.  Tjà wat is erger dat jij drollen ruikt of ik geestelùk bezwijk zei ik haar.  Nà uiteindelijk hebben we het beide nog een half uur volgehouden op de gang. Het was an sich best vermakelùk want de hal werd tevens gebruikt als Backstage dus er liepen voortdurend bekende  artiesten langs m’n tafel. Op een gevenblik kwam er zoon Rio de janeiro carnavals dame met een  pluim op haar hoofd in een string voor bij lopen,  en niet veel  latu`r  volgde er een karretje met een open gesneden varken die in de koelcel verdween…. Nà zijn dit nu geen zonderlinge verschijnselen? zullen we nog even blijven zitten zeide ik tegen de dame, maar het vermaak was niet haar ding…

Uitreis verbod.

Tenslotte heb ik onlangs verteld dat ik  na alle hectiek van het afgelopen halfjaar een tijdje tot rust mocht komen in een Frans huisje, om zo de dagen die me resten  rustig te slijten,  maar dat kadootje moet ik helaas afslaan, ik heb de bijstand mijn uitzonderlijke medische en psychische situatie voor de zoveelste keer uitgelegd,  Ik lig hier immers ook  aan het  infuus en  of ik mijn straf nu hier uit zit of daar wat maakt het uit?

Maar er zit geen rèk in de regùls.  Neen,  het  stalen formulier is onverbiddelijk,  Gij zult en Gij zult niet. In deze weinige woorden ligt alles opgesloten, deze woorden bepalen, wat de mensch (m,v) zal zijn & wat hij niet zal zijn.

Enfin  in de praktijk zal het er op uitdraaien dat zodra men  er lucht van krijgt dat ik een poot over de Nederlandse grens zet, dat ik  zonder zorg en inkomen zit.   Nu, we zullen zien waar & wanneer dit bizarre schouwspel eindigt. Wij nietige menschen kunnen het  begin tot het einde niet altijd overzien.

 

1Shares

Update medische situatie

Naar aanleiding van de réjakzie van Janneke hier  een berichtje over dat ellendigù  oor-probleem  van mij,  voor mij is het fagen-avontuur alweer een verre herinnering. Ik voelde me  bij mijn thuiskomst niet herboren maar eerder een stuk beroerder, vooral de laatste weken is de piep dus danig hard geworden dat ik continu een onbeschrijfelijke onrust in me zelf ervaar,  het liefst zou ik me zelf verdoven met allerlei  gekkigheid, maar ik hep de handicap dat ik géén drugsgebruiker ben, en ook nooit zal worden.

Ik merk dat een boswandeling met Bud de hond van 20 minuten al een hele uitdaging is, waar het op neer komt is dat ik de hele dag aan van alles begin,  en van het ene naar het andere loop. Overal ben ik een paar minuten mee bezig maar de onrust is niet te houden. Mijn binnenste oor voelt als beurse opgezwollen wond, alsof je net uit een operatie komt .  Mijn oor pust niet meer zo extreem dus dat lijk ik er mee opgeschoten, maar droog is het oor ook niet geworden, achter het trommelvlies rommùlt  het nog  stevig.

Onlangs heb ik een zenuwarts bezocht, deze blijft van mening dat er geen sprake is van een depressie, de aanleiding van de onrust & de paniekaanvallen wijd ik zelf ook grotendeels aan de tinnitus. Het enige wat ik kan doen is tranquillizers slikken voor de onrust, die werken hooguit een week, dan moet ik weer afkicken en daarna ga ik weer verder, nà zo slijt ik de dagen met de nodige  pijn en moeite.

’s Nachts gebruik ik tegenwoordig een middeltje waar je een olifant nog mee onder narcose krijgt, das wel fijn voor ‘de stichting korrulatie’ .  De tijd die ik slapend doorbreng zijn  escape momenten  en  dat is dan gelijk het hoogte punt van de week.

Op een dag als vandaag wanneer de zon schijnt zou ik het liefst zonnen, en de stilte van de natuur op zoeken. Maar met die  oorpiep  is dat een enorme uitdaging het is een gevecht van hooguit een paar minuten en dan wil ik weer vluchten voor die herrie in mijn hoofd, maar dat kan niet,  nà ga d’r maar aanstaan het is een duivels dilemma

Wat betreft die bacteriofagen, ik zou nog nieuwe bacteriofagen krijgen, maar die heb ik uiteindelijk niet gekregen.  ik gebruik nog telkens de diepvries bacteriofagen,  daar ga ik mee door totdat ze op zijn. Maar de oorpiep zal ook niet overgaan met het slikken van bacteriofagen, je kunt hooguit extra  ‘ontsteking shade’ voorkomen.

 

1Shares

Snuitje

Waarde vrinden & huisgenoten

ik werd vanmorgù nogal bruut gewekt  door een vreeschelijk tafereel . Tom  de zwerfpoes had een gróte muis in m’n bedstee geworpen. Wat volgde  was één enorme kermùs.  Tom sprong van vreugde in de lucht en wierp zich meerdere malen op de muis, en as één & ander nog erg  genoeg was zat Bud de hond er overspannen door héén te blaffen.

De muis  had inmiddels al  één verlamde achterpoot, tjà hier mot een einde aankomen dacht ik. Mijn eerste gedachte waren dat de muis ook naar de levenseinde klùniek most, maar zoon procedure duurt minstens jaren, en zo oud worden muizen niet, daarna besloot ik er een mep op te geven met de bankhamer, maar  toen ik  eenmaal  met de hamer in de aanslag stond, merkte ik dat mijn beklagenswaardigde zielstoestand het niet kon verdragen. .  Verdámmt noch mal wat nu…?

Enfin, toen belde ik 114 Red een Dier. Hallo 114 hier zei een dame nors. Ja hallo hier met Sven, ik heb een muis met een dwarslésie,  Ja en? zei de dame…   je maakt je toch niet druk om een muis?  Maar waar ligt de grens voor u vroeg ik haar oprecht geïnteresseerd?  Nou  bij een muis zei dame.

En as die muis nou 20 kg is en blaft  is het dan wel zielùg vroeg ik, dan is het géén muis maar een hond zei ze. Tjà daar had ze ook wèl weer een punt. Hoe dan ook,  hoe kleiner het wezùn  hoe minder de empathie,  ik vind dat sommige Homo sapiëns er nogal vreemde gedachten op nahouden.

Daarna ben ik nog 1,5 uur gaan bellen  en uiteindelijk vond ik een gelijkgestemde dame van Knaagdierenopvang Snuitje te Wittewierum.  Wat vreeschelijk zei ze, hept de muis ook een naam? Uh, nee dat nog niet, maar as je er op staat wil ik wel snel een naam verzinnen antwoordde ik beleefd,

nà dat is voor latere zorg,  we moeten ons eerst bekommeren over het welzijn van de muis,  breng hem hier met spoed naar toe, dan zal ik een medisch team  formeren, zei de dame.  Nà ik sprong gelijk in m’n Kia Ranger en reed zo snel als ik kon naar het Aardbevingsgebied in Groningù, na 1,5 uur rijden kwam ik aan  bij de Snuitjes opvang.

Ik stapte uit en holde  gebarend naar de vrouw toe, die al stond te wachten in de tuin.  Maar vrouw schrok zich wezenloos toen ze me zag, en kukelde terstond achterover in de conifeer haag,  ik snelde  er op af en vroeg gaat het wel met u?  Ja sorry zei ze,  ik schrok van u kaal geschoren punkhoofd en al die pierzings..  ik  dacht dat  het om een afrekùning ging in het illegale konijnen circuit, omdat ik laatst een konijn met valse papieren heb verkocht….

Neen joh Gekkie…  ik ben het: Sven van die muis, ik heb net met u gebeld.  Ach ja, Sven,  nu herinner ik me het, loop maar snel met me mee  naar binnen,  dan gaan we naar u muis kijken zei de  vrouw.  Enfin, uiteindelijk belande de muis in de ziekenboeg , ik bedankte mevrouw snuitje voor haar belangeloze toewijding en ik word  nu dagelijks  op de hoogte gehouden van de  actuele stand.  vùdorie nu ben ik bezoektijden vergetu`..

Update donderdag 23 mei

Uiteindelijk is de muis (naar de revalidatie) weer vrij gelaten bij een verlaten kerk in de vrije natuur.

0Shares

Lopende attractie

Nà ik heb trouwens die oerlelijke  kop van mij vandaag eens opgesierd
met een aantal pierzings,  ik wilde een stùk of zeven in beide oren,  om de aandacht wat af te leiden, dat was volgens sommige van u wel nodig.. Enfin, ik dus vanmiddag op het fietsjù naar de tatoesjop. Ik zei doe me  maar 14 pierzings in elk oor 7.   Maar de vrouw viel stil  & keek me aan alsof ik van Mars kwam..

Weet je dat wel zekùr vroeg  ze bezorgt. Ja nàtuurlijk anders vraag ik het je toch niet zei ik. Maar ik  mag ofiesjéél  maar 2 per  keer zetten zei  de vrouw. Nà wat voor gekkigheid is dat nou weer, ik ga naar levenseinde klùniek en dan ga ik dood , dus wat maakt het allùmaal nog uit? vertelde ik haar.

Maar je wilt toch ook niet met opgezwollen oren in de kist liggen dat lijkt zo raar voor de familie, zei de vrouw enigszins bezorgt. Welke familie vroeg ik haar  verbaasd.  Enfin, ik kon praten wat ik wilde het bleef bij twee. Trouwens nog best heftig zoiets, ze liep op een gegevù moment naar achterùn  en kwam even latùr met een naald aanzettù van bijna een halve meter lang,  en ze wilde hem gelijk door m’n oor jassen,

Wacht even! Kan je het niet verdoven vroeg ik haar bezorgt, ben jij nou een kerùl antwoordde ze… Zal ik jou eens zoon naald door je oor rammen zei ik. Ja wie wil  nou een piercing hier? jij toch! , zei de vrouw nijdig.

Nà op laatst bond ze wat in  en toen hebben we eerst  samen  thee gedronken & de bijbel gelezen en tenslotte  gebeden voor een goede afloop. En nu ben ik een  lopende attractie. Nà ik hoop dat ik nu wat minder haatmails krijg over m’n jolige hoofd.

0Shares

Muzikaal Tranendal

Waarde vrinden & huisgenoten.

Ik was vanmorgen al vroeg  opgestaan om liedjes te sorteren voor m’n krùmaatsie, want het mot één groot muzikaal tranendal worden.  Dat hept u thuis ook wel in de gáten. Rond 10 uur dacht ik, Sven belt toch effe met de begrafenis-ondernemer want ik kwam al op 175 liedjes uit….

Enfin, lang duurde het gesprek niet want de begrafenis-ondernemer zei gelijk: Je mag maar 3 plaatjes draaien!  Nooit is er tijd voor mij verweet ik hem!  Ja, dan had je maar Deejay moeten worden bij 3FM, zei die verontwaardigd … Smerige Pestlijder, betaal ik hier al 22 jaar braaf mijn maandelijkse premie voor.. Je kan doodvallen!  Spitste ik hem toe.  Val zelf dood, zei de begrafenis-ondernemer, en tierend van woede verbrak  hij de telefoonverbinding… Maar hemeltje, hoe mot het nu verder? Ik wou de bezoekers van m’n krùmaatsie 12 uur lang vervelen met mijn ‘tranen hikker top 100’…  Nà , ik weet het allemaal niet meer…

Sven Het boek.

O,ja  die euthanasie procedure die ik gestart ben is ook niet  zo komen aanwaaien. Ik had In Georgië  al eens laten vallen dat ik de afgelopen jaren aan een  boek heb gewerkt, een boek waarin ik de ‘piepshow’ van een héle andere kant benaderd heb. Het boek wilde ik voor 30€ aanbieden op mijn krùmaatsie zodat de bezoekers als het ware  hun eigen cake en koffie zouden betalen.

Enfin,  in Georgië kreeg ik een aantal mailtjes, van menschen (m,v) die benieuwd waren naar het manuscript en toen heb ik een aantal van u  het gecensureerde  manuscript gestuurd.  En de reacties op mijn autobiografische klaagzang zijn navenant veelbelovend.   Een lerares  uit Nieuwegein zei dat haar 1e klassers nog beter konden schrijven… één mevrouw uit Veldhoven zei: Dit is zo slecht dat het daarom juist weer goed is.  Een bejaarde man uit Leeuwarden vroeg me:  is er ook een Nederlandse vertaling?  En een Rotterdamse ex-politicus  zei,  wacht nog even met dood gaan Sven! Dit is ongekend  pruts werk, maar wel van die aard, dat ik het in één adem heb uitgelezen,  en ik kan niet wachten tot deel 2.

U begrijpt het al, dat wordt een drukke krùmaatsie as iedereen het  boek wil kopen ,  dat mot anders,  misschien moet ik voor die tijd  nog effe met een uitgeverij om de tafel,  dan kan ik er zelf ook  een stuiver van mee graaien en mogelijk de dagen die me nog resten uitzitten in Sjató le Sven…. Dan kan ik vanuit daar,  u  wekelijks vervelen met mijn jongste columns.  Want ik kan me zo voorstellen dat deze soap ook buiten de landsgrenzen nog wel effen aan oud.

Nu, wij zullen zien wat het onverbiddelijke noodlot verder zal beschikken.

0Shares

Vredespijp

Waarde vrinden & huisgenoten,

Al een tijdje heb ik het druk met mijn nieuwe vrouwelijke huisarts. Ze had me verleden jaar aangenomen als pasjènt maar had meteen spijt. In de weken die volgden  probeerde ze mij te dumpen, ik most telkens langs komen op  gesprekken en dan zei ze: Sven, je mot een andere arts zoeken want wij liggen elkaar niet.  Nà, het is een bloedje mooie vrouw, ze ligt me prima, dus elke keer zei ik: Je doet maar gewoon waar je voor betaald wordt..

Nà, er ontstond uiteindelijk wat  een gekke relatie tussen ons beiden. De meeste pasjènten motte de huisarts bellen voor een afspraak, maar in mijn geval belt de huisarts mij telkens voor een afspraak, vanmorgen had ik  ook weer een uitnodiging.  Ach, ik had toch niks anders te doen, en ik was ook wel nieuwsgierig wat er ditmaal  zou zijn, dus  ik er naar toe op het fietsje….

Ik zat nog maar kwalijks op me reet of de huisarts kwam gespannen op me afrennen,  ze keek me schichtig aan en vroeg of ik een tas bij me had. Nee,  Ik ben niet zo van de tassen, das toch meer een vrouwe dingetje?  antwoordde ik enigszins verbaasd. Ach jà, dat is  waar ook,  je hebt helemaal gelijk zei ze,

Enfin,  daarna sjokte ik haar achterna en namen we beide plaats aan haar dokterstafel, en toen zeide ik,  vertel het probleem eens  dok.  Maar wèl graag één probleem  per gesprek, want ik heb nog meer te doen uiteraard. De huisarts knikte begrijpend en vroeg toen  gespannen, Sven heb jij camera’s bij je tijdens de bezoeken aan mij? en neem je alles op?

Even werd ik stil…    Ik dacht serieus, wie is hier nou de autist. Maar goed ik bleef in m’n rol en zeide:  Nee hoor hoe kom je ‘r bij? Enfin, de onrust was nog niet weg, want toen vroeg ze, en als ik jou thuis op bel wordt ik dan  opgenomen? Ja dat wel zeide ik . Oh,  maar kan je dat niet uitzetten? vroeg de dokter enigszins ongerust. Ja dat zou wel kunnen maar dat doe ik niet antwoordde ik.

Ach, op een geven moment kreeg ik toch wel  medelijden met haar, en toen zei ik, weet je wat!  Ik kleed me hier uit , en dan kun je in ‘levende lijve’ aanschouwen dat ik géén spion ben.  Nà,  toen was het ijs gebroken en zei ze, nu geloof ik jou wel!   Uiteindelijk  mocht ik blijven als pasjènt en rookten we samen de  vredespijp. Nu is roken an sich wel schadelijk voor de gezondheid, maar dat geldt niet voor de vredespijp…

1Shares